โรคผื่นกุหลาบ

โรคผื่นกุหลาบ

โรคผื่นกุหลาบเป็นโรคผิวหนังที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัส พบได้บ่อยในช่วงฤดูฝน เป็นโรคไม่ติดต่อมักเกิดเองโดยไม่มีสาเหตุ ในบางกรณีสามารถหายเองได้มักเกิดในช่วงอายุ 10-35 ปี พบน้อยในเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุ

อาการ

มักเกิดขึ้นบริเวณลำตัวและมีขนาดเล็ก ๆ บางครั้งอาจพบบริเวณคอ แขน หรือขาส่วนบนได้

ลักษณะ

เป็นผื่นเป็นสีชมพูหรือสีน้ำตาล อาจมีขอบยกเล็กน้อยหลายครั้งพบผื่นใหญ่นำมาก่อน ขนาดประมาณ 2-4 เซนติเมตร ตรงกลางของผื่นมีขุยขนาดเล็ก ในบางรายมีอาการนำมาก่อน เช่น ปวดศีรษะ มีไข้ ปวดข้อ ปวดเมื่อย

การรักษา
โรคผื่นกุหลาบสามารถหายได้เอง โดยอาจทิ้งรอยช่วงสั้น ๆ มีการรักษาดังนี้

  1. รักษาตามอาการเป็นหลัก
  2. ใช้ครีมชุ่มชื้นผิวที่เหมาะสม ร่วมกับยาทาสเตียรอยด์หรือยารับประทานในกลุ่มยาแก้แพ้ (Antihistamines) สามารถช่วยลดอาการคันได้ แต่ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์
  3. ผู้ป่วยที่มีผื่นจำนวนมาก อาจใช้การฉายแสง UVB สามารถช่วยควบคุมโรคได้

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564
ที่มา : ศ. ดร. นพ.ประวิตร อัศวานนท์