โรคผิวหนังจากเชื้อราที่มากับหน้าร้อน

โรคผิวหนังจากเชื้อราที่มากับหน้าร้อน

รู้ก่อนเป็น หลีกเลี่ยงการติดเชื้อ

กลาก เกิดจากการสัมผัสหรือใช้ของร่วมกับผู้ป่วย, ผิวหนังเปียกขึ้นนาน พบบ่อยที่ลำตัว, เห้า, ขาหนีบ มีลักษณะป็นวง ขอบสีแดงนูนเล็กน้อย มักมีอาการคัน จะเกิดในขณะที่เราตัวเปียกอยู่เป็นเวลานาน เช่น เล่นน้ำสงกรานต์

เกลื้อน เกิดตามผิวหนังที่มีต่อมไขมันมาก เหงื่อออกมาก ลักษณะผื่นเป็นดวง แบนราบ สีต่างกัน แต่ไม่คันจะเกิดช่วงอากาศร้อน ขณะที่มีเหงื่อออกเยอะ เช่น หลังเล่นกีฬา หรือออกกำลังกาย หรืออยู่กลางแดดเป็นเวลานาน

หากมีอาการควรพบแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์

Pin It on Pinterest