“โรคท่อน้ำตาอุดตัน”

“โรคท่อน้ำตาอุดตัน”

โรคท่อน้ำตาอุดตัน เป็นภาวะที่ระบบทางเดินท่อน้ำตามีการปิดกั้น ไม่สามารถระบายออกได้อาจเป็นในตาข้างเดียวหรือ 2 ข้าง หากรุนแรงอาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรืออักเสบพบได้ในทุกเพศทุกวัย รวมทั้งในเด็กแรกเกิด

อาการ

  • น้ำตาคลอหรือไหลตลอดเวลา
  • มีขี้ตาสีเขียวเหลือง
  • บางรายอาจมีหนองไหลออกมาจากรูเปิดท่อน้ำตาเวลากดบริเวณถุงน้ำตา
  • บางรายอาจมีหนองบริเวณหัวตาด้านใน

การรักษา

  1. พบจักษแพทย์เพื่อรับการตรวจติดตามการรักษาเป็นระยะ
  2. เมื่อพบการติดเชื้อ แพทย์จะสั่งยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานและหยด
  3. การเจาะดูดหรือผ่าเพื่อระบายหนองออกในบางราย หากการอักเสบไม่ดีขึ้น
  4. การผ่าตัดท่อน้ำตา

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. พญ.วรรณกรณ์ พฤกษากร
ฝ่ายจักษุวิทยา