โรคฉี่หนูภัยเงียบช่วงหน้าฝน

โรคฉี่หนูภัยเงียบช่วงหน้าฝน

โรคฉี่หนู เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่เป็นพาหะ เช่น หนู สุกร สุนัข เชื้อจะปนเปื้อนอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง เข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังที่มีบาดแผลรอยขีดข่วน ผิวหนังเปื่อยเนื่องจากแช่น้ำ หรือผ่านเยื่อบุตา จมูกและปาก

อาการ

  • ไข้สูง ปวดศีรษ: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง
  • คลื่นไส้ อาเจียน
  • ตาแดง
  • ผื่น
  • ตาเหลือง ตัวเหลือง

การรักษา
แพทย์จะพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะร่วมกับการรักษาตามอาการ

การป้องกัน

  • หลีกเลี่ยงการลุยน้ำ ย่ำโคลนหรือแช่น้ำในแหล่งน้ำที่อาจปนเปื้อน หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทยางกันน้ำ
  • ป้องกันไม่ให้บาดแผลสัมผัสน้ำไม่สะอาด
  • หลังสัมผัส ควรล้างเท้าหรืออาบน้ำทำความสะอาดร่างกายโดยเร็วและเช็ให้แห้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : รศ. ดร. พญ.กนิษฐา ภัทรกุล
ฝ่ายจุลชีววิทยา