แนวทางรักษามะเร็งแพร่กระจายไปยังสมอง

แนวทางรักษามะเร็งแพร่กระจายไปยังสมอง

การแพร่กระจายของมะเร็งไปยังสมองเกิดขึ้นเมื่อเซลล์มะเร็งกระจายตัวจากตำแหน่งเดิมไปยังสมองมักพบในมะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ และมะเร็งไต อย่างไรก็ดีมะเร็งทุกชนิดสามารถแพร่กระจายไปยังสมองได้

การรักษาผู้ป่วยมะเร็งแพร่กระจายไปยังสมอง

  1. การฉายรังสีบริเวณสมอง เป็นการรักษาที่นิยมใช้ โดยแพทย์จะฉายรังสีที่สมองเพื่อลดขนาดของก้อนมะเร็ง เมื่อก้อนมะเร็งที่สมองยุบลงจะทำให้อาการดีขึ้น
  2. การผ่าตัด ใช้ในกรณีที่มีก้อนในสมองจำนวนไม่เกิน 5 ก้อน และมีอาการจากก้อนที่มีขนาดใหญ่มาก หรือมีก้อนมะเร็งเพียงก้อนเดียวแต่ยังถ้ำกึ่งระหว่างมะเร็งปฐมภูมิที่สมองหรือมะเร็งทุติยภูมิที่แพร่กระจายมาจากที่อื่น
  3. ยาภูมิคุ้มกันบำบัด ยามุ่งเป้า บางชนิดสามารถผ่านเข้าไปในเนื้อสมองได้ (ผ่าน blood brain barrier) ใช้ในการรักษาและช่วยป้องกันมะเร็งแพร่กระจายไปที่สมองได้ นิยมใช้รักษาในกรณีที่มะเร็งปอดหรือมะเร็งเต้านมมีการแพร่กระจายไปยังสมองจุดเล็ก ๆ
  4. ยาเคมีบำบัด ยาเคมีบำบัดส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าไปในเนื้อสมองได้ เนื่องจากมีแผ่นกั้นที่เรียกว่า blood brain barrier (โครงสร้างที่ขวางกั้นระหว่างเลือดในระบบหมุนเวียนเลือดกับของเหลวที่ล้อมรอบเซลล์ในระบบประสาทส่วนกลาง) ดังนั้นการใช้ยาเคมีบำบัดจำเป็นต้องฉีดยาเข้าไปในไขสันหลังของผู้ป่วย มักจะใช้ในกรณีที่มะเร็งแพร่กระจายอยู่ในเยื่อหุ้มสมองและน้ำไขสันหลัง

คำแนะนำจากแพทย์

มะเร็งแพร่กระจายไปยังสมองสามารถรักษาได้ ยิ่งพบได้เร็วและรักษาได้เร็ว จะทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564
ที่มา : ศ. นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล