เล่นกับลูกเล็กอย่างไรให้เสริมสร้างพัฒนาการ

เล่นกับลูกเล็กอย่างไรให้เสริมสร้างพัฒนาการ

เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี

  • แนะนำให้เลือกของเล่นที่มีเสียง หลากสี หลายรูปทรงที่น่าสนใจ
  • อาจทำกิจกรรมที่ไม่มีของเล่น เช่น การเล่นซ่อนหา การซ่อนของใต้ผ้าห่ม เล่นจ๊ะเอ๋ เพื่อกระตุ้นความจำของเด็ก
  • ไม่แนะนำให้ใช้รถหัดเดินที่มีล้อลาก เนื่องจากเสี่ยงอันตราย พลัดตกลงบันไดหรือพลัดล้ม

เด็กอายุ 1-2 ปี

  • ทำกิจกรรมฝึกการเคลื่อนไหว เช่น การลากจูงหรือเดิน การปีนป่ายหมอน
  • การเสริมสร้างจินตนาการและการควบคุมอวัยวะในร่างกาย เช่น การขีดเขียน การใช้มือปั้นดินแป้ง หรือจับช้อนตักของ
  • การฝึกพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร เช่น การอ่านหนังสือให้ฟังให้ชี้สื่อต่าง ๆ ในภาพ เป็นการสอนเด็กไปในตัวเกี่ยวกับการใช้หนังสือ ให้เด็กฝึกเปิดนิทานแต่ละหน้า ส่งเสริมการรักหนังสือและการอ่าน

เด็กอายุ 2-3 ปี

  • แนะนำของเล่นที่เอื้อต่อการออกกำลัง เช่น จักรยานสามล้อ ลูกบอลเพื่อเตะหรือโยน
  • การฉีกกระดาษ แปะกระดาษ นำสิ่งของต่าง ๆ รอบบ้าน เช่น หยวกกล้วย ใบไม้ มาปั๊มสีลงกระดาษ ช่วยกระตุ้นการใช้กล้ามเนื้อนิ้วและมือ รวมถึงจินตนาการของเด็ก

พ่อแม่เป็นของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกในทุกช่วงวัยเด็ก

ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. พญ.พร ไตรรัตน์วรกุล
ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์