เพราะไม่สวมกางเกงใน..จึงเป็นไส้เลื่อน จริงหรือ?

เพราะไม่สวมกางเกงใน..จึงเป็นไส้เลื่อน จริงหรือ?

ไม่จริง

เพราะไส้เลื่อนเกิดจากความดันในช่องท้องสูงร่วมกับกล้ามเนื้อและพังผืดบริเวณผนังหน้าท้องหย่อนยาน ทำให้ลำไส้เคลื่อนที่มาตุงบริเวณหัวหน่าวถุงอัณฑะ หรือขาหนีบ

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดไส้เลื่อน คือ การออกแรงเบ่งบ่อย ๆ เช่น

  • ยกของหนัก
  • ไอเรื้อรัง
  • ปัสสาวะลำบาก ท้องผูก รวมไปถึงผู้ปวยโรคตับที่มีน้ำในช่องท้อง

ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงก็สามารถเกิดโรคไส้เสื่อนได้ เช่นกัน ซึ่งวิธีการรักษาไส้เลื่อนสามารถทำได้โดยการผ่าตัด ดังนั้นเมื่อสังเกตพบควรรีบมาพบแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : อ. นพ.พสุรเชษฐ์ สมร
ฝ่ายศัลยศาสตร์