เตรียมน้องๆให้พร้อมก่อนถมยาสลบ

เตรียมน้องๆให้พร้อมก่อนถมยาสลบ

เพื่อป้องกันการสำลักอาหารระหว่างดมยาสลบ

2 ชม. งดน้ำเปล่า น้ำหวานใส น้ำผลไม้ไร้กาก

4 ชม. งดนมแม่

6 ชม. งดนมผง นมวัว

8 ชม. งดอาหารทั่วไป

หากมีไข้ อาการหวัด ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันนัดผ่าตัด จะเพิ่มความเสี่ยง ในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการดมยาสลบ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : อ. นพ.พิพัฒน์ แซ่ยับ
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา