เดอร์มอยด์ซีสต์โรคถุงน้ำรังไข่ที่ไม่ใช่ใสยศาสตร์

เดอร์มอยด์ซีสต์โรคถุงน้ำรังไข่ที่ไม่ใช่ใสยศาสตร์

เดอร์มอยด์ซีสต์ (Dermoid Cyst) เกิดจากเซลล์ที่มีความสามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์ชนิดต่าง ๆ เช่น ไขมัน เส้นผม กระดูกอ่อน หรือฟัน มาอยู่บริเวณรังไข่ ซึ่งอาการที่ปรากฎมักทำให้เข้าใจผิดว่าโดนของหรือเป็นเรื่องทางไสยศาสตร์ ทั้งที่ความจริง คือ โรคถุงน้ำรังไข่ชนิดหนึ่ง ที่อาจไม่มีอาการใด ๆ เลยหากไม่มีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งโอกาสกลายเป็นมะเร็งมีน้อยมาก

ภาวะแทรกซ้อน

บิดขั้ว (Torsion)

  • เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุด
  • อาการ : ปวดบริเวณท้องน้อย และรู้สึกเจ็บเมื่อกดบริเวณท้องน้อย และอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนหรืออาจมีไข้ต่ำ ๆ ร่วมด้วย

ติดเชื้อ (Infection)

  • เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ไม่บ่อย แต่ทำให้เกิดอาการรุนแรงได้
  • อาการ : ไข้สูง ร่วมกับการปวดท้องน้อยที่รุนแรง

แตกหรือรั่ว (Rupture or Leakage)

  • เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้กับโรคถุงน้ำรังไข่ทุกชนิด
  • อาการ : ปวดท้องน้อยฉับพลัน และปวดตลอดเวลา

การรักษา

เดอร์มอยด์ชีสต์ ไม่สามารถรักษาให้เล็กลงด้วยยาหรือฮอร์โมนจึงควรปรึกษาแพทย์เนื่องจากต้องรักษาด้วยการผ่าตัด

คำแนะนำจากแพทย์

เดอร์มอยด์ซีสต์ เป็นโรคถุงน้ำรังไข่ชนิดหนึ่ง ไม่ใช่โรคจากการถูกทำไสยศาสตร์ตามที่เข้าใจกัน หากผู้ป่วยมีอาการ เช่น ปวดท้องน้อยฉับพลัน หรือรุนแรง ควรพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564
ที่มา : อ. พญ.ณัฐชา พูลเจริญ