เชียร์ฟุตบอลแบบ New Normal ลดเสี่ยงโควิด-19

เชียร์ฟุตบอลแบบ New Normal ลดเสี่ยงโควิด-19

ในขณะนี้มีการแข่งขันพุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป (ฟุตบอลยูโร 2020) แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ร:บาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ ดังนั้น ผู้รับชมการถ่ายทอดสดจึงควรงดการนัดรวมกลุ่มกันเชียร์ฟุตบอล เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะรับชมฟุตบอล

  • การรับประทานอาหารโดยไม่ใช้ช้อนส้อมส่วนตัว
  • การดื่มน้ำแก้วเดียวกัน
  • การตะโกนเชียร์ ขณะรับชมการแข่งขัน
  • การพูดคุยเสียงดังระหว่างเชียร์ฟุตบอลโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยทำให้น้ำลายหรือละอองฝอยกระจายในบริเวณกว้าง อาจจะเป็นการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 สู่คนรอบข้างได้

การพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อและเจ็บป่วยได้ง่าย

การนอนหลับไม่เพียงพออาจทำให้ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยได้ง่าย ทั้งยังมีผลกระทบต่อฮอร์โมนในร่างกายที่ควบคุมความอยากอาหาร ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดความหิวในช่วงที่รับชมฟุตบอลจนสามารถนำไปสู่โรคอ้วนได้

คำแนะนำเพื่อลดการแพร่กระจายและลดโอกาสการติดเชื้อ ขณะเชียร์กีฬา

  • สามารถรับชมกีฬาร่วมกับสมาชิกภายในครอบครัวที่บ้านได้ โดยสวมหน้ากากอนามัยขณะรับชม
  • งดการเชียร์กีฬาร่วมกับบุคคลภายนอกแยกภาชนะรับประทานอาหาร ถอดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเวลารับประทานอาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ที่มา : อ. พญ.ทิมภ์พร วิทูธพงศ์