เจาะลึกอาการปอดอักเสบในผู้ป่วยโรคโควิด-19

เจาะลึกอาการปอดอักเสบในผู้ป่วยโรคโควิด-19
 • ผู้ป่วยโรคโควิด-19 จะมีอาการปอดอักเสบ ในระดับน้อยถึงมากตามปริมาณของเชื้อไวรัส โดยจะพบได้ตั้งแต่3-5 วันหลังจากการติดเชื้อ
 • อาการที่บ่งชี้ว่าปอดอาจมีอาการอักเสบจากโรคโควิด-19 ได้แก่
  • ไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส ติดกันเป็นเวลา 2 วัน
  • หายใจเหนื่อย หรือหายใจเร็วกว่า 22 ครั้งต่อนาที
  • เจ็บหน้าอก เมื่อมีอาการไอ หรือสูดหายใจลึก
 • หากมีระดับออกชิเจนในเลือดขณะไม่เคลื่อนไหวต่ำกว่า94% แสดงว่าปอดอักเสบรุนแรง จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยออกซิเจนเสริม
 • กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาให้ใช้ยาฟาวิพิราเวียร์โดยเร็วที่สุด และอาจมีการพิจารณาให้ยากลุ่มสเตียรอยด์ (Corticosteroid) ร่วมด้วยตามดุลยพินิจของแพทย์ นอกจากนี้ ยังมียาต้านไวรัสและยาต้านการอักเสบอีกหลายชนิดที่แพทย์อาจเลือกใช้เป็นราย ๆ ไป

วิธีเสริมสร้างสุขภาพปอดให้แข็งแรง

 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจมีความแข็งแรง และทำให้ปอดสามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้เต็มที่
 2. พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้ดีขึ้น
 3. หลีกเลี่ยงมลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะควันบุหรี่ ฝุ่น PM 2.5 และมลพิษอื่นๆ

ที่มา
รศ. นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. นพ.กำรร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564