ฮอร์โมนเอสโตรเจน เป็นส่วนสำคัญในสตรีข้ามเพศ

ฮอร์โมนเอสโตรเจน เป็นส่วนสำคัญในสตรีข้ามเพศ

ฮอร์โมนเอสโตรเจน เป็นส่วนสำคัญในสตรีข้ามเพศ โดยทำให้ร่างกายสอดคล้องไปตามอัตลักษณ์ของเพศหญิง

ฮอร์โมนเอสโตรเจนมีหลายชนิดที่ได้รับความนิยม คือ

1. ชนิดผ่านทางผิวหนัง

ข้อดี :
ราคาไม่สูง ปรับขนาดยาได้ง่าย ใช้สะดวก โดยรับประทานทุกวัน
ข้อจำกัด :
มีผลต่อการทำงานของตับ เสี่ยงต่อหลอดเลือดดำอุดตันมากกว่าชนิดผ่านทางผิวหนัง


2. ชนิดรับประทาน (เจล หรือ แผ่นแปะ)

ข้อดี :
ระดับยาในเลือดคงที่มากที่สุด ไม่รบกวนการทำงานของตับ ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อหลอดเลือดดำอุดตัน
ข้อจำกัด :
อาจระคายเคืองบริเวณผิวหนังที่ทาเจลหรือแปะยา


3. ชนิดฉีดเข้ากล้าม

ข้อดี :
ไม่ต้องใช้ทุกวัน ระดับยา ไม่ขึ้นกับการดูดซึมจากทางเดินอาหาร
ข้อจำกัด :
ระดับยาในเลือดอาจสูงเกินระดับหลังฉีดในระยะแรก เจ็บบริเวณที่ฉีด และไม่มียาในโรงพยาบาล

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565
ที่มา : อ. นพ.อัมธินทร์ สุวรรณ
ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา