อาการสั่นที่ไม่ใช่โรคพาร์กินสัน

อาการสั่นที่ไม่ใช่โรคพาร์กินสัน

หนึ่งในอาการสั่นที่พบบ่อย คือ อาการสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุ (Essential Tremor)

  • เกิดโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  • มือสั่นขณะใช้งาน เช่น หยิบจับสิ่งของ ตักอาหาร เขียนหนังสือ
  • พบอาการสั่นที่นิ้วมือ มือ แขน หรือขา เกิดพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง
  • เกิดอาการสั่นบริเวณอื่น ร่วมด้วยได้ เช่น ศีรษะ เสียง

สาเหตุอื่นๆ ของอาการสั่น

‘โรคทางกายบางชนิด เช่น ภาวะไข้หรือการติดเชื้อ ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ

การใช้ยาบางชนิด เช่น ยากันชัก ยาต้านเศร้า ยาขยายหลอดลม

หากมีอาการสั่น ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทเพื่อวินิจฉัย และรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565
ที่มา : ผศ. พญพัทธมน ปัญญาแก้ว และ อ. พญ.ยุวดี ทองเชื่อม
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ