อาการร้อนวูบวาบในวัยทอง จัดการอย่างไร

อาการร้อนวูบวาบในวัยทอง จัดการอย่างไร

การรักษาแบบใช้ยา

  • ฮอร์โมนทดแทนเป็นการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดแต่อาจเพิ่มความเสี่ยงในสตรีบางราย ดังนั้นควรอยู่กายใต้การดูแลของแพทย์
  • การใช้ยาที่ไม่ใช่ฮอร์โมนเฉพาะในรายที่มีข้อห้ามของฮอร์โมน หรือไม่ต้องการใช้ฮอร์โมนทดแทน

การทำใจให้ผ่อนคลาย

  • การรักษาแบบไม่ใช้ยา
  • อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สงบอากาศไม่ร้อน
  • งดเครื่องดื่มหรืออาหารที่อาจกระตุ้นอาการ เช่น อาหารรสจัด
  • ทำความเข้าใจว่าเป็นกระบวนการที่สมองไม่ชันกับการลดลงของฮอร์โมนบางรายอาการหายเองได้
  • หากมีอาการรบกวนการนอน หรือรบกวนชีวิตประจำวัน แนะนำพบแพทย์ผู้เขียวชาญ

ผู้หญิงที่เริ่มเข้าสู่วัยทองจะเริ่มมีอาการร้อนวูบวาบ ซึ่งอาการมากน้อยต่างกันในแต่ละบุคคลหากเป็นจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันควรปรึกษาแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2565
ที่มา : อ. นพ.อัมธินทร์ สุวรรณ
ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา