อาการคันช่องคลอดขณะตั้งครรภ์

อาการคันช่องคลอดขณะตั้งครรภ์

สตรีตั้งครรภ์ อาจมีอาการกันบริเวณปากช่องคลอดได้ และอาจพบอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ได้แก่ ปากช่องคลอดบวม แดง อาการระคายเคือง หรือตกขาวที่มีลักษณะผิดปกติ เช่น สีเหลืองเป็นก้อน มีกลิ่นคาวปลา ทั้งนี้ ขึ้นกับสาเหตุของสตรีตั้งครรภ์แต่ละบุคคล อาการดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อที่ต้องได้รับการรักษาที่เหมาะสม

วิธีป้องกัน

  1. รักษาความสะอาดของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณจุดช่อนเร้นอย่างเหมาะสม
  2. หลีกเลี่ยงการเกา ถู เสียดสี ฉีดน้ำเพื่อสวนล้างภายในช่องคลอด หรือการใช้น้ำหอม สเปรย์ดับกลิ่น และสบู่ที่มีกลิ่นหอมบริเวณช่องคลอด หรือบริเวณใกล้เคียง
  3. เลือกสวมกางเกงชั้นในที่ผลิตจากผ้าฝ้ายธรรมชาติ หรือผ้าที่มีผิวสัมผัสนุ่มไม่ระคายผิว ระบายอากาศได้ดี ไม่อับขึ้น
  4. ดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมและไม่กลั้นปัสสาวะ
  5. ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ รับประทานอาหารที่หลากหลายและมีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ผ่อนคลายความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ

คำแนะนำจากแพทย์

หากสตรีตั้งครรภ์ดูแลตนเองด้วยวิธีข้างต้นแล้วอาการไม่ทุเลาลง หรือเกิดอาการที่รุนแรงอื่น ๆ เช่น มีใข้ หนาวสั่น และปวดตามร่างกาย ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2564
ที่มา : รศ. นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา