อาการข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 AstraZeneca

อาการข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 AstraZeneca

สาเหตุการเกิดอาการหลังฉีดวัคซีน AstraZeneca

วัคซีน AstraZeneca เป็นวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์ ซึ่งเป็นวัคซีนที่ทำให้เซลล์ของเราเปรียบเสมือนการติดเชื้อ แม้ไม่ก่อให้เกิดโรค แต่อาจทำให้มีอาการที่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองได้ เช่น ปวดเมื่อยตามตัว มีไช้ ซึ่งมักพบในกลุ่มคนอายุน้อยมากกว่าผู้สูงอายุ และพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย นอกจากนี้หากเปรียบเทียบกับวัคซีนชนิด mRNA พบว่าอัตราการเกิดอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนมีใกล้เคียงกัน

อาการที่อาจพบหลังฉีดวัคซีน AstraZeneca

เจ็บ บวมบริเวณที่ฉีด มีไข้ ปวดศีรษะ ท้องเสีย อาเจียน ปวดเมื่อยตามตัวคล้าย โรคไข้หวัดใหญ่ อาการจะเป็นอยู่ 1-2 วัน

คำแนะนำผู้ฉีดวัคซีน AstraZeneca

  1. หากมีอาการดังกล่าวสามารถรับประทานยาพาราเซตามอลได้ โดยไม่ควรรอให้ใข้ขึ้นสูงหรือปวดเมื่อยตามตัว สามารถรับประทานยาได้ทุก 4-6 ชั่วโมง
  2. อาการดังกล่าวจะอยู่ประมาณ 1-2 วัน แล้วหายเป็นปกติ
  3. หากมีอาการมาก เช่น ใช้สูงติดต่อกันหลายวัน ปวดศีรษะรุนแรง หรือรับประทานยาแล้วอาการไม่ทุเลาลง ควรพบแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ