อันตรายจากภาวะครรภ์เป็นพิษต่อแม่และเด็ก

อันตรายจากภาวะครรภ์เป็นพิษต่อแม่และเด็ก

ภาวะครรภ์เป็นพิษเป็นภาวแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ โดยมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ ในทุกช่วงอายุ แต่มักพบได้มากกว่าในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ช่วงอายุมากกว่า 35 ปี และเป็น 1 ใน 3 สาเหตุหลักที่ทำให้แม่เสียชีวิตระหว่างจากการตั้งครรภ์

อันตรายจากภาวะครรภ์เป็นพิษ

  • อันตรายที่จะเกิดกับแม่ กรณีที่มีความดันโลหิตสูงมากกว่า 160/110 มิลลิเมตรปรอท อาจเสี่ยงต่อการชัก และมีภาวะแทรกซ้อน เช่น เส้นเลือดในสมองแตก ไตวาย หัวใจวาย อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต
  • อันตรายที่จะเกิดกับทารก ทารกจะมีภาวะโตช้าในครรภ์ อาจจะจำเป็นต้องคลอดก่อนกำหนด ซึ่งส่งผลต่อการดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดและทารกเสียชีวิตในครรภ์ได้

ทราบได้อย่างไรว่าเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ

ตรวจพบว่ามีความดันโลหิตสูงในระหว่างการตั้งครรภ์ ตั้งแต่อายุครรภ์ 20 สัปดาห์ขึ้นไป และพบร่วมกับการตรวจพบไข่ขาวในปัสสาวะ

ดังนั้นจึงต้องฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้วินิจฉัยและรักษาภาะครรภ์เป็นพิษได้อย่างทันท่วงที

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : ศ. นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์
ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา