อันตรายของโรคพังผืดในปอด

อันตรายของโรคพังผืดในปอด

ป่วยโรคพังผืดในปอด มักได้รับการวินิจฉัยที่ล่าช้า เพราะมีอาการและการตรวจร่างกายคล้ายกับโรคอื่น ๆ เช่น โรคหลอดลมพอง โรคหัวใจวาย เป็นต้น ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยง่ายขึ้นเวลาออกแรง ซึ่งเป็นมากขึ้นทีละน้อยเนื่องจากโรคนี้ มักพบในคนสูงอายุ บางครั้งเข้าใจผิดว่าเป็นอาการเหนื่อยที่เกิดขึ้นตามวัยบางรายอาจพบอาการไอเรื้อรังร่วมด้วย ควรได้รับการตรวจเอ็กซเรย์ปอดซึ่งจะเห็นความผิดปกติบริเวณปอดส่วนล่างทั้งสองข้าง

โรคพังผืดในปอดที่มีการลุกลามมีความรุนแรงเทียบเท่ากับโรคมะเร็งหากผู้ป่วยไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือรักษามักเสียชีวิต ภายใน 3-4 ปี