หูด

หูด

เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อผ่านการสัมผัสทางผิวหนัง พบบ่อยที่มือและเท้า มีลักษณะเป็นตุ่มเล็กคล้ายกระเนื้อหรือตาปลา

การรักษา

  • การแต้มยา หรือพลาสเตอร์ยาเมื่อมีอาการน้อย
  • การพ่นด้วยสเปรย์เย็นจัด เป็นวิธีที่แพทย์ใช้บ่อย
  • การจี้ด้วยไฟฟ้า
  • การจี้ด้วยเลเซอร์
  • การใช้วัคซีนฉีดเข้าที่ตัวเม็ดหูดหรือใต้หูด สำหรับหูดชนิดที่รักษายาก

หากเป็นหูดควรรีบพบแพทย์เพื่อรักษา หลีกเลี่ยงการแกะ เกา
หรือทำให้ผิวบริเวณโดยรอบถลอก เพราะอาจทำให้หูดขยายวงกว้างขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : ศ. ดร. นพ.ประวิตร อัศวานนท์
หน่วยผิวหนัง ฝ่ายอายุรศาสตร์