หลอดลมตีบ…

หลอดลมตีบ…

ภาวะหลอดลมตีบ เกิดขึ้นได้จาก

  • ความผิดปกติของหลอดลมแต่กำเนิด
  • อุบัติเหตุ
  • การติดเชื้อทางระบบหายใจ เช่น วัณโรคปอด การอุดกั้นจากเนื้องอก

ลักษณะหลอดลมตีบ
ลักษณะหลอดลม หลังได้รับการรักษา

การรักษา

  • การผ่าตัด เพื่อขยายขนาดหลอดลม หรือแก้ไขจุดตีบตัน
  • การส่องกล้องขยายหลอดลมร่วมกับการใส่ท่อค้ำยัน
  • การส่องกล้องหลอดลมเพื่อขยายด้วยบอลลูน

หากมีอาการเหนื่อยเรื้อรังและรักษาด้วยยา แต่อาการไม่ดีขึ้น
ควรรีบพบแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจเพื่อเข้ารับการวินิจฉัยที่ถูกต้องต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. พ.อ. นพ.วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย
หน่วยอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤติโรคระบบการหายใจฝ่ายอายุรศาสตร์