หรือ ไมเกรน เป็นโรคทางใจเพราะเครียดไปเอง ?

หรือ ไมเกรน เป็นโรคทางใจเพราะเครียดไปเอง ?
  • โรคไมเกรน คือ โรคปวดศีรษะชนิดหนึ่ง ไม่ใช่การป่วยทางใจ
  • ความเครียดทางจิตใจเป็นเพียงแค่ตัวกระตุ้นหนึ่ง ที่ทำให้ปวดหัวไมเกรนได้ แต่ก็ยังมีสิ่งกระตุ้นอื่น ๆ อีกมากที่ทำให้เกิดไมเกรนได้

สิ่งกระตุ้นให้ปวดไมเกรนมีหลากหลาย แตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละรายที่พบได้บ่อย ได้แก่

  • อดนอน นอนหลับไม่สนิท
  • การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เช่น อากาศร้อนจัด อากาศเย็นจัดอากาศขึ้น
  • การรับประทานอาหารบางชนิด เช่น ช็อกโกแลต โกโก้ มะเขือเทศ
  • การได้รับกลิ่นที่รุนแรง
  • การอยู่ในที่แสงจ้า หรือการจ้องหน้าจอที่มีความเข้มของแสงมากเป็นเวลานาน
  • การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ เช่น ความเครียด ความกังวล
  • การอยู่ในที่เสียงดัง

หากเป็นไปได้ผู้ป่วยควรสังเกตว่า “อะไรคือสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เราปวดไมเกรน” เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเหล่านั้น

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564
ที่มา : ผศ. นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข