หยุดบุหรี่ก่อนผ่าตัดมีผลดีอย่างไร

หยุดบุหรี่ก่อนผ่าตัดมีผลดีอย่างไร

12-24 ชั่วโมง ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในเลือดลดลงเม็ดเลือดแดงขนส่งออกซิเจนได้ดียิ่งขึ้น

1-2 สัปดาห์ ซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจทำงานดีขึ้น ลดความไวของหลอดลมต่อสิ่งกระตุ้น

2-6 สัปดาห์ ปริมาณเสมหะลดลง

6-8 สัปดาห์ การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันกลับมาเป็นปกติ

มากกว่า 8 สัปดาห์ ลดภาวะแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิตหลังผ่าตัด

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : อ. พญ.กิรดา อภิสุทธิไมตรี
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา