สัญญาณเตือนมะเร็งปากมดลูก

สัญญาณเตือนมะเร็งปากมดลูก

เกิดจากเชื้อไวรัส เอชพีวี (HPV) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ 16 และ 18

  • พบได้บ่อย เป็นอันดับ 3 ของมะเร็งที่เกิดในสตรีไทย
  • เสียชีวิตจากโรคนี้ เฉลี่ย 12 ราย / วัน (สถิติปี พ.ศ. 2560)

อาการ

  • ไม่จำเป็นต้องมีอาการหากเป็นระยะเริ่มแรกของโรค
  • มีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติหรือมีตกขาวที่ผิดปกติ
  • มีเลือดออกทางช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์
  • ปวดหลัง ขาบวม หรือใตวายหากเป็นระยะลุกลามรุนแรง

การป้องกัน

  • ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)
  • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุก 2 – 3 ปี
  • หลีกเลี่ยงการมีคู่นอนหลายคน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.ณัฎฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์