สังเกตอย่างไร? ว่าลูกน้อยเข้าข่ายอาการ MIS-C

สังเกตอย่างไร? ว่าลูกน้อยเข้าข่ายอาการ MIS-C

MIS-C หรือ โรค Multisystem Inflammatory Syndrome in Children เป็นภาวะการอักเสบในอวัยวะทั่วทั้งร่างกายมักพบในเด็กที่มีประวัติการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในช่วง 2-4 สัปดาห์หลังการรักษาตัว

สาเหตุเกิดจากการตอบสนองระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่สูงผิดปกติ

สังเกตอาการลูกน้อยอย่างไร ?

  • มีไข้สูง
  • ผื่น ตาแดง ปากหรือลิ้นแดง
  • ถ่ายเหลว ปวดท้อง อาเจียน
  • ความดันโลหิตต่ำ ปอดอักเสบ มีอาการชัก เป็นต้น

หากเด็กติดโรคโควิด -19 ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังอาการต่อเนื่องอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ หากมีอาการดังกล่าว ควรมาพบแพทย์ทันที และแจ้งว่ามีประวัติโรคโควิด-19 มาก่อนเพราะอาการดังกล่าว ต้องได้รับการรักษาที่จำเพาะ

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565
ที่มา : อ. ดร. พญวรรษมน จันทรเบญจกุล
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก