วัคซีนโรคโควิด-19สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

วัคซีนโรคโควิด-19สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ผู้ป่วยโรคเบาหวานหากควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี มีโอกาสเกิดความรุนแรงจากการติดเชื้อโรคโควิด-1 9 ได้มากกว่าคนทั่วไป ดังนั้นควรเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเร็ว

การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

  • ไม่มีไข้ หรือเจ็บป่วยเฉียบพลันในวันฉีดวัคซีน
  • ไม่ต้องงดอาหาร และยาในวันที่มาฉีดวัคซีน
    (ผู้ที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือด สามารถเข้ารับวัคซีนได้ โดยกดบริเวณที่ฉีดยาให้แน่นอย่างน้อย 2 นาที และแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับวัคซีน)
  • หลังฉีดวัคซีน ระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะสูงขึ้น ควรตรวจระดับน้ำตาลปลายนิ้วอย่างสม่ำเสมอภายใน 48 ชั่วโมง และหากมีน้ำตาลสูงควรฉีดยาอินซูลิน หรือรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์

คำแนะนำจากแพทย์

แม้จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว หากไม่ป้องกันตนเองก็ยังมีโอกาสติดเชื้อได้ดังนั้นควรรักษามาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัยล้างมือเป็นประจำ และเว้นระยะหว่างบุคคล

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2564
ที่มา : อ. นพ.วิทวัส แนววงศ์