วัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรคตับ

วัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรคตับ

ความอันตรายของโรคโควิด-19 ต่อผู้ป่วยโรคตับ

เนื่องจากผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีภาวะตับวายร่วมด้วย ส่วนใหญ่มักเป็นผู้สูงอายุ เมื่อติดเชื้อโควิด-19 จะมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงขึ้น

ผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับ ส่วนหนึ่งมักมีโรคเบาหวานร่วมด้วย รวมถึงผู้ป่วยโรคตับจากการแพ้ภูมิตนเองและผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนตับ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับยากดภูมิต้านทานทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 ที่รุนแรงและหากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มาก

ผู้ป่วยโรคตับกับวัคซีนโควิด-19

  1. ผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะท้ายและผู้ได้รับยากดภูมิต้านทาน ระบบภูมิต้านทานของร่างกาย จะมีความบกพร่องทำให้ติดเชื้อง่าย แม้ว่าโอกาสตอบสนองหรือผลของวัคซีนจะลดลงแต่ก็ควรเข้ารับวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง
  2. ผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีภาวะตับวายร่วมด้วย ผู้ป่วยโรคตับที่อายุมากผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับที่เป็นเบาหวาน และผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิของตับที่ต้องได้รับยากดภูมิต้านทาน สามารถเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ทุกชนิด โดยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนตามปกติของวัคซีนแต่ละชนิดได้
  3. ผู้ป่วยโรคตับเรื้อรังระยะที่ยังไม่ถึงระยะตับแข็ง สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ทุกชนิด

คำแนะนำจากแพทย์

แม้ผู้ป่วยโรคตับจะได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว แต่ยังคงต้องเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันโรคเช่นเดิม เพื่อระมัดระวังไม่ให้การ์ดตก

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2564
ที่มา : รศ. ดร. นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์