รู้ไหม… เพศชายก็ควรรับวัคซีน HPV

รู้ไหม… เพศชายก็ควรรับวัคซีน HPV

ไม่เพียงแต่เพศหญิงที่สามารถติดไวรัส PV ได้และนำมาสู่การเกิดมะเร็งปากมดลูก เพศชายก็สามารถติดไวรัสนี้ได้เช่นกัน

การติดเชื้อไวรัส HPV ในเพศชาย ทำให้เกิดโรคดังต่อไปนี้

  • หูดหงอนไก่
  • มะเร็งในช่องปาก
  • มะเร็งลำคอ
  • มะเร็งทวารหนัก

ช่วงเวลาที่ควรได้รับวัคซีน เพื่อให้ได้ผลดี ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันคือ อายุ 9 – 26 ปี

ทำไมเพศชายควรฉีดวัคซีน HPV

  1. ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
  2. ป้องกันการเป็นพาหะให้กับคู่นอน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งปากมดลูกในเพศหญิง

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : รศ. ดร. นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์
ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม