รู้ที่มา หาทางป้องกัน “โรคผมร่วงเป็นหย่อม”

รู้ที่มา หาทางป้องกัน “โรคผมร่วงเป็นหย่อม”

สาเหตุ

  • โรคผมร่วงเป็นหย่อม เป็นผลมาจากภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มีความผิดปกติมาทำลายรูขุมขน
  • ส่วนมากมักพบร่วมกับโรคอื่น ๆ เช่น โรคต่อมไทรอยด์อักเสบ ด่างขาว หรือภูมิแพ้
  • สามารถพบได้ทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่ เพศชาย และเพศหญิง ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน

อาการ

ผู้ป่วยโรคนี้จะมีลักษณะผมร่วงเป็นหย่อมกลมเลี่ยน ขนาดเท่าเหรียญสิบ อยู่บริเวณหนังศีรษะ สามารถเกิดขึ้นหลายตำแหน่ง โดยโรคมักเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ ผู้ป่วยอาจมีอาการแสบคันก่อนเกิดโรค

การรักษา

แพทย์จะวินิจฉัยและรักษาโรค ด้วยการให้ยาสเตียรอยด์ชนิดทาหรือฉีดเฉพาะ รวมไปถึงการรับประทานยาควบคู่ เพื่อปรับภูมิคุ้มกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2565
ที่มา : รศ. ดร. พญ.รัชต์ธร ปัญจประที
หน่วยผิวหนัง ฝ่ายอายุรศาสตร์