รู้จัก “ภาวะไฮเปอร์ไทรอยด์”

รู้จัก “ภาวะไฮเปอร์ไทรอยด์”

คือ ภาวะที่ต่อมไทรอยด์ทำงานมากผิดปกติ ทำให้ระดับฮอร์โมนไทรอยด์สูงกว่าปกติ

อาการ

  • รู้สึกร้อน
  • เหงื่อออกมากผิดปกติ หัวใจเต้นเร็ว เหนื่อยง่าย
  • สับสน หงุดหงิด อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย

การรักษา

  • รับประทานยาต้านฮอร์โมนไทรอยด์
  • การกลืนรังสีไอโอดีน – 131
  • การผ่าตัดต่อมไทรอยด์

หากรู้สึกเพลีย เหนื่อยแบบไม่ทราบสาเหตุ น้ำหนักตัวลดหรือเพิ่มอย่างรวดเร็ว
ควรพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ และรักษาอย่างถูกต้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. พญ.ปนัดดา ศรีจอมขวัญ
หน่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ฝ่ายอายุธศาสตร์