รู้จักโรคมะเร็งตับอ่อน

รู้จักโรคมะเร็งตับอ่อน

มะเร็งตับอ่อนเกิดขึ้นจากความผิดปกติของเซลล์ตับอ่อน พบว่าคนที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับอ่อนมากกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ถึง 3 เท่า รวมไปถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง

ผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์ในระยะท้ายของโรค เพราะในช่วงต้นจะไม่แสดงอาการจำเพาะโดยมะเร็งตับอ่อนมีอาการ ดังนี้

  • ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ รวมถึงอาการ
  • ปวดร้าวไปบริเวณหลัง
  • เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
  • ลักษณะแบบโรคดีซ่าน ได้แก่ ตัวเหลือง ตาเหลือง คันตามตัว ปัสสาวะสีเข้ม
  • อุจจาระสีซีด

ปัจจุบันมีการรักษาได้หลายวิธีเช่น การผ่าตัด การฉายรังสีและให้ยาเคมีบำบัด และการใส่ท่อระบายน้ำดีผ่านหน้าท้อง หรือผ่านทางการส่องกล้อง ซึ่งหากตรวจพบได้เร็ว ยิ่งมีโอกาสในการหายขาดสูงขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ที่มา : ศ. นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
ฝ่ายรังสีวิทยา