รู้จักและรับมือ…ภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอด

รู้จักและรับมือ…ภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอด

ภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอด (Postpartum Blues หรือ Baby Blues) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนอย่างรวดเร็วหลังคลอด ร่วมกับความเครียด อดนอน เหนื่อยจากการเลี้ยงดูบุตร ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของคุณแม่ พบได้ราวร้อยละ 50 – 80 ในมารดาหลังคลอด

อาการ

  1. อารมณ์เศร้า อ่อนไหวง่าย
  2. มีความวิตกกังวลในการเลี้ยงดูบุตร
  3. ร้องไห้ง่าย
  4. นอนไม่หลับ หรือง่วงตลอดเวลา
  5. โดยทั่วไป ยังสามารถดูแลทารกได้

ภาวะนี้มักดีขึ้นได้เองภายใน 2 สัปดาห์ แต่หากมีอาการที่รุนแรงและยาวนานโดยไม่ดีขึ้น
อาจกลายเป็นโรคซึมเศร้างหลังคลอด (Postpartum Depression) ซึ่งจำเป็นต้องพบแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : ศ. พญ.ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์
ฝ่ายจิตเวชศาสตร์