รับมืออย่างไร เมื่อปวดไมเกรน

รับมืออย่างไร เมื่อปวดไมเกรน

ไมเกรน เป็นโรคปวดศีรษะชนิดหนึ่งที่มักมีอาการปวดศีรษะข้างเดียว โดยอาจปวดสลับข้างซ้าย-ขวาได้การปรับพฤติกรรมและเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงสามารถลดหรือป้องกันการปวดศีรษะจากไมเกรนได้ ดังนี้

 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่พบได้บ่อย ได้แก่
  • พักผ่อนน้อย หรือการนอนดึก
  • ความเครียด
  • การอยู่ในที่ที่มีแสงจ้า
  • อาหารบางประเภท เช่น เนย ช็อคโกแลต ถั่ว อาหารหมักดอง
  • เครื่องดื่มบางชนิด ได้แก่ ไวน์แดง เบียร์ หรือแชมเปญ

“ทั้งนี้ปัจจัยกระตุ้นมักมีความแตกต่างกันไปในผู้ป่วยโรคไมเกรนแต่ละคน”

แนวทางรักษา

แบบไม่ใช้ยา : ทำกายภาพบีบหรือนวด ร่วมกับการประคบเย็น

แบบใช้ยา :

 • รับประทานยาแก้ปวดทั่วไป เช่น พาราเซตามอล เมื่ออาการไม่รุนแรง
 • รับประทานยาแก้ปวดเฉพาะไมเกรน หรือยาป้องกันไมเกรน
 • กรณีอาการรุนแรง โดยต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2565
ที่มา : ผศ. นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข
คลินิกโรคปวดศีรษะ