รับมืออย่างเข้าใจ… เมื่อ คุณพ่อเข้าสู่วัยทอง

รับมืออย่างเข้าใจ… เมื่อ คุณพ่อเข้าสู่วัยทอง

หลายคนอาจเข้าใจว่าวัยทองเกิดขึ้นเฉพาะกับเพศหญิงเท่านั้น แต่ที่จริงแล้วเพศชายก็มีวัยทองเช่นเดียวกัน เมื่ออายุมากขึ้นฮอร์โมนเพศชายจะลดลง ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ มีอาการหงุดหงิด ขี้น้อยใจ และด้านร่างกายกล้ามเนื้อจะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

การรับมือเมื่อคุณพ่อเข้าสู่วัยทอง

1. หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำเพื่อผ่อนคลายลดความเครียด

2. ควรเพิ่มปริมาณอาหารที่มีกากใยและแคลเซียมสูง

3. งดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

4. ตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ

5. ออกกำลังที่เหมาะสมกับวัยเพื่อป้องกันภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565
ที่มา : ผศ. นพ.ธิติ สนับบุญ
ฝ่ายอายุธศาสตร์