ระวังโรคฉี่หนู…โรคร้าย เมื่อน้ำท่วม

ระวังโรคฉี่หนู…โรคร้าย เมื่อน้ำท่วม