ยิ้มสวยได้แม้วัยเก๋า

ยิ้มสวยได้แม้วัยเก๋า

สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น การใช้งานและการดูแลที่สั่งสมมา หรือจากการรับประทานยาหลายกลุ่มเพื่อรักษาโรคประจำตัวปัญหาช่องปากที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ มีดังนี้

  • เหงือกร่นเหงือกอักเสบ
  • ฟันผุ รากฟันผุ
  • คอฟันสึก
  • น้ำลายลดลง น้อยภาวะปากแห้ง

คำแนะนำ

  • แปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน
  • ควรพบทันตแพทย์สม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
  • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ บริโภคน้ำตาลในปริมาณจำกัด
  • หลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดจัด เปรี้ยวจัด หรือร้อนจัด
  • ทำความสะอาดซอกฟันด้วยไหมขัดฟัน และ/หรือ แปรงชอกฟัน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : ทพญ.ทิชา ทองระกาศ
ฝ่ายทันตกรรม