“มะเร็งต่อมลูกหมาก” มีอาการอย่างไร?

“มะเร็งต่อมลูกหมาก” มีอาการอย่างไร?

ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชาย มีหน้าที่ในการผลิตสารน้ำซึ่งเป็นน้ำเลี้ยงของตัวอสุจิ อยู่ใต้ต่อกระเพาะปัสสาวะและหุ้มท่อปัสสาวะส่วนต้นในเพศชาย มะเร็งชนิดนี้จะพบในเพศชายอายุ 50 ปีขึ้นไป มะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกส่วนมากมักเติบโตช้าหากตรวจพบและทำการรักษา ผู้ป่วยมักจะไม่เสียชีวิตจากการลุกลามของมะเร็ง

อาการของมะเร็งต่อมลูกหมาก

ไม่พบอาการผิดปกติแต่ตรวจพบค่า PSA สูงผิดปกติ

อาการปัสสาวะที่ผิดปกติ เช่น ปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืน กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ หรือต้องรีบเข้าห้องน้ำเมื่อปวดปัสสาวะ ปัสสาวะไม่พุ่ง ต้องเบ่ง ขณะปัสสาวะ ปัสสาวะไม่สุด

มีเลือดปนในปัสสาวะหรืออสุจิ

อาการของการแพร่กระจายของมะเร็ง เช่น ปวดบริเวณกระดูกสันหลัง สะโพก หรือ กระดูกเชิงกราน

หากผู้ป่วยมีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้น ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาและพิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
ที่มา : ผศ. นพ.กมล ภานุมาตรัศมี
ฝ่ายศัลยศาสตร์