พาราเซตามอล.. ใช้อย่างไร ให้ปลอดภัย ไม่ทำลายตับ

พาราเซตามอล.. ใช้อย่างไร ให้ปลอดภัย ไม่ทำลายตับ

การใช้ยาพาราเซตามอล ควรพิจารณาตามน้ำหนักตัวซึ่งขนาดที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 10 – 15 มิลลิกรัมน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

 • ยาพาราเซตามอล ขนาด 325 มิลลิกรัม
  น้ำหนัก 22 – 33 กิโลกรัม 1 เม็ด
  น้ำหนัก 34 – 44 กิโลกรัม 1 เม็ดครึ่ง
 • ยาพาราเซตามอล ขนาด 500 มิลลิกรัม
  น้ำหนัก 34 – 50 กิโลกรัม 1 เม็ด
  น้ำหนัก 50 – 67 กิโลกรัม 1 เม็ดครึ่ง
  น้ำหนัก > 67 กิโลกรัม 2 เม็ด

ข้อควรระวัง

 • ห้ามรับประทานเกิน 4,000 มิลลิกรัม/วัน หรือ 8 เม็ด/วัน
 • ควรรับประทานยาห่างกันอย่างน้อย 4 – 6 ชั่วโมง
 • ผู้ป่วยโรคตับควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาทุกครั้ง
 • หากรับประทานยาเกินขนาดจะส่งผลเสียต่อตับและไต และอันตรายถึงชีวิต

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. นพ.ปณต สายน้ำทิพย์
ฝ่ายเภสัชวิทยา