ผลข้างเคียงเมื่อฉีดสารแปลกปลอมเข้าสู่ชั้นผิวหนัง

ผลข้างเคียงเมื่อฉีดสารแปลกปลอมเข้าสู่ชั้นผิวหนัง

ปัจจุบันการเสริมความงามด้วยการฉีดสารเติมเต็มหรือสารอื่น ๆ เข้าสู่ผิวหนังกำลังได้รับความนิยมซึ่งสารต่าง ๆ เหล่านี้บางชนิดอาจได้รับอนุญาตให้ใช้สำหรับทาผิวหนังหรือใช้สำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดเท่านั้นการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ด้วยการฉีดเข้าสู่ชั้นผิวหนังอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงต่าง ๆ ตามมา ดังนี้

  1. เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนัง โดยมีอาการบวม แดง กดเจ็บ หรือเป็นหนองที่ผิวหนังอาจเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันหลังการฉีด หรือเกิดขึ้นได้ในระยะยาว
  2. เกิดก้อนใต้ชั้นผิวหนัง โดยมีอาการบวมเป็นก้อน และอาจมีหรือไม่มีการอักเสบแม้กระทั่งตาบอด หรืออัมพาต
  3. เกิดภาวะตีบต้นของเส้นเลือด อาจทำให้ปวดหรือชาบริเวณที่ฉีดหรือบริเวณใกล้เคียง
  4. ผิวหนังบริเวณที่ฉีดมีสีผิดปกติ อาจม่วงซ้ำหรือขาวซีด

เช็กก่อนฉีดสารแปลกปลอมเข้าสู่ผิวหนัง

  1. การขึ้นทะเบียนของสารหรือผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง
  2. ข้อมูลใบอนุญาตของแพทย์ที่ทำการฉีดหรือการรักษา
  3. ใบอนุญาตของสถานพยาบาลที่เข้ารับการฉีดหรือการรักษา
  4. ความสะอาดและสุขอนามัยในขั้นตอนการฉีดสาร เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ก่อนทำการฉีดหรือการรักษาทุกครั้ง
  5. หากไม่มั่นใจ อย่ารีบตัดสินใจ อาจปรึกษาแพทย์ท่านอื่นก่อน “ความสวย ความหล่อ รอได้เสมอ”

คำแนะนำจากแพทย์

หากผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงเกิดขึ้นหลังจากฉีดสารเข้าสู่ชั้นผิวหนัง ควรรียพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยการดูแลผิวเบื้องต้นสามารถใช้ครีมกันแดด หลีกเลี่ยงการโดนแดด งดแอลกอฮอล์และพักผ่อนให้เพียงพอ จะช่วยดูแลและฟื้นฟูให้สุขภาพผิวดีขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564
ที่มา : ศ. ดร. นพ.ประวิตร อัศวานนท์