ผมหงอกก่อนวัยเพราะเครียดจริงหรือ?

ผมหงอกก่อนวัยเพราะเครียดจริงหรือ?

ตอบ : มีส่วนจริง

โดยทั่วไปแล้วผมจะเริ่มหงอกเมื่ออายุประมาณ 35 ปีขึ้นไปผู้ที่มีผมหงอกก่อนวัย คือ ผู้ที่มีผมหงอกก่อนอายุ 25 ปี ซึ่งสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ได้แก่

  • การขาดแร่ธาตุและวิตามินบางชนิด
  • พันธุกรรม(เป็นสาเหตุหลักของการมีผมหงอกก่อนวัย)
  • ความเครียด
  • การพักผ่อนไม่เพียงพอ
  • โรคบางชนิด เช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคไทรอยด์
  • การสูบบุหรี่
  • มลภาวะทางอากาศ

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2565
ที่มา : รศ. พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป
หน่วยผิวหนัง ฝ่ายอายุรศาสตร์