ป้องกันโควิด-19ในโรงงานอุตสาหกรรม

ป้องกันโควิด-19ในโรงงานอุตสาหกรรม
  1. สวมหน้ากากอนามัยให้แนบสนิทครอบคลุมจมูกและปาก
  2. ล้างมือเป็นประจำด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่โดยเฉพาะก่อน-หลังรับประทานอาหารและเข้าห้องน้ำ
  3. เมื่อพักปฏิบัติงานไม่ควรรวมกลุ่มกัน และรักษาระยะห่าง 1-2 เมตรป้องกันการแพร่เชื้อ
  4. แยกภาชนะที่ใช้รับประทานอาหารและไม่รับประทานอาหารร่วมกัน
  5. รับประทานอาหารปรุงสุกไม่รับประทานอาหารเย็นชืดอาหารดิบ หรืออาหารกิ่งสุกกึ่งดิบ เพราะอาจเสี่ยงมีเชื้อโรคเจือปนในอาหาร
  6. หลังเลิกงานงดดื่มสังสรรค์ จับกลุ่มพูดคุยหรือรับประทานอาหารร่วมกัน
  7. เมื่อกลับถึงบ้านควรอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่ใส่ทำงานทันที ห้ามนำชุดเดิมกลับมาใส่ซ้ำอีก เพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อที่ติดอยู่บนเสื้อผ้า
  8. หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว หายใจลำบาก ไม่ควรปกปิดข้อมูล รีบแจ้งหัวหน้างานและพบแพทย์โดยทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล