ป้องกันผลร้าย…จากแสงสีฟ้าของหน้าจอ

ป้องกันผลร้าย…จากแสงสีฟ้าของหน้าจอ

แสงสีฟ้าจากหน้าจอ LED เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แข็บเลต และโทรศัพท์มือถือ อาจก่อผลเสียต่อร่างกายได้หลายระบบ

  1. ปัญหาการนอนไม่หลับ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการที่แสงสีฟ้าไปยับยั้งการหลั่งสารเมลาโทนินที่ช่วยในการนอนหลับ
    คำแนะนำ หยุดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแสงสีฟ้า 2 – 3 ชั่วโมง ก่อนการนอน
  2. ภาวะตาล้า จากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดอาการเมื่อยล้า ปวดตา แสบตา น้ำตาไหล
    คำแนะนำ ใช้หลัก 20 – 20 – 20 คือทุก ๆ 20 นาที ให้มองวัตถุที่อยู่ไกลออกไปอย่างน้อย 20 ฟุต เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที
  3. การใส่แว่นตัดแสงสีฟ้าไม่ได้ช่วยลดจอตาเสื่อมแต่ช่วยเรื่องการลดการกระเจิงของแสง (Light Scattering) มีข้อดีหลัก ๆ 2 ข้อ ได้แก่ ช่วยเพิ่มความคมชัดของภาพและทำให้สบายตามากขึ้น
    คำแนะนำ การเลือกใช้แว่นตัดแสงสีฟ้าควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับและพิจารณาเทียบกับราคาที่สูงขึ้นด้วย

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : พญ.สิริน ไตรวุฒิพิพัฒน์กุล และ รศ. พญสุภรัตน์ จริยโกศล
ฝ่ายจักษุวิทยา