ประจำเดือนมาแบบไหนที่เรียกว่า “ไม่ปกติ”

ประจำเดือนมาแบบไหนที่เรียกว่า “ไม่ปกติ”
  1. ผู้หญิงที่ไม่ควรจะมีประจำเดือน แต่พบเลือดออกทางช่องคลอด เช่น ในเด็ก หรือในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
  2. ผู้หญิงที่มีเลือดออกนอกรอบประจำเดือน ไม่ว่าจะเป็นเลือดออกระหว่างรอบประจำเดือน หรือมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์
  3. มีปริมาณประจำเดือนมากขึ้น สังเกตจากการใช้ผ้าอนามัยมากกว่า 4 แผ่นชุ่มต่อวันหรือมีระยะเวลาของประจำเดือนมาเกิน 7 วัน ในกรณีเหล่านี้อาจจะทำให้ผู้หญิงมีอาการวิงเวียน เหนื่อย เพลีย หลังมีประจำเดือน จากภาวะโลหิตจางได้
  4. ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ

หากพบว่าประจำเดือนมาไม่ปกติ ให้รีบมาพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและทำการรักษา เพราะอาการเหล่านี้บ่งชี้ว่าร่างกายของท่านอาจมีความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : รศ. นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา
ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา