น้ำยาบ้วนปากจำเป็นต้องใช้หรือไม่

น้ำยาบ้วนปากจำเป็นต้องใช้หรือไม่

น้ำยาบัวนปากเป็นวิธีการดูแลช่องปากอย่างหนึ่ง ที่เป็นส่วนเสริมจากการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นวิธีทำความสะอาดช่องปากได้ดีที่สุด

วิธีการใช้น้ำยาบ้วนปากให้มีประสิทธิภาพ

อมน้ำยาบ้วนปากแล้วเงยหน้าขึ้น ให้น้ำยาได้สัมผัสช่องปากลึกถึงลำาคอ

อมน้ำยาไว้ 1-2 นาที เพื่อให้น้ำยาสัมผัสเนื้อเยื่อช่องปาก

ไม่ควรบ้วนน้ำตาม เพราะจะชะล้างตัวยาออกมาด้วย

หลังใช้น้ำยาบ้วนปาก ควรงคดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารครึ่งชั่วโมง เพื่อให้ตัวยาออกฤทธิ์นานขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565
ที่มา : ทพญ.ธนิตา ณรงค์เดช
ฝ่ายทันตกรรม