นอนดีมีวินัย สร้างโลกสดใส จิตใจแข็งแรง

นอนดีมีวินัย สร้างโลกสดใส จิตใจแข็งแรง

คำขวัญวันนอนหลับโลก World Sleep Day w.ศ. 2565 คือ Quality sleep, Sound mind, Happy world นอนดีมีวินัย สร้างโลกสดใส จิตใจแข็งแรง

ความสำคัญของการนอนหลับมีดังนี้

  1. พักใจ : เป็นช่วงเวลาที่ระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงอวัยวะอื่นมีการพักผ่อน
  2. บำรุงกาย : เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและปรับสมดุลเคมีในร่างกาย
  3. สมองเรียนรู้ : เป็นช่วงเวลาที่สมองได้เรียบเรียงข้อมูลที่รับมาตลอดทั้งวันเพื่อจัดหมวดหมู่ จึงนับว่าเป็นช่วงเวลาของการจดจำและพัฒนาการของสมอง

มนุษย์ใช้เวลาถึง 1 ใน 3 ของชีวิตไปกับการนอนหลับ การนอนหลับที่ดีมีคุณภาพจึงสำคัญกับสุขภาพอย่างมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565
ที่มา : รศ. พญ.นฤชา จิรกาลวสาน
ศูนย์นิทราเวช