ทำอย่างไรเมื่อลูกเป็นเหา?

ทำอย่างไรเมื่อลูกเป็นเหา?

เด็กเล็กและเด็กประถม มักมีกิจกรรมหรือการเล่นใกล้ชิดกันเป็นพิเศษทำให้พบโรคเหาในเด็กมากกว่าในวัยอื่น ๆ

แนวทางการรักษา

ใช้ยาฆ่าเหาแบบทา ยาชื่อเพอร์เมทริน ความเข้มข้น 1% เป็นยาที่แนะนำให้เลือกใช้ตัวแรก เนื่องจากมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดี โดยทาลงบนผมที่แห้งให้ทั่วศีรษะ ทิ้งไว้ 10 นาที ล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทำซ้ำเมื่อครบ 1 สัปดาห์

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถหากลุ่มยาฆ่าเหาได้ อาจใช้สมุนไพร เช่น ใบน้อยหน่า ผิวมะกรูด ตำหรือบดให้ละเอียด ใช้หมักผม และหนังศีรษะ แต่มีประสิทธิภาพด้อยกว่ายาฆ่าเหา

ใช้หวีเสนียด หวีผมทุก ๆ 3 วัน ต่อเนื่องกัน 4-5 ครั้ง ทั้งนี้ควรใช้ควบคู่กับวิธีอื่น

ยารับประทานใช้ในกรณีรักษาด้วยยาทาไม่ได้ผลและควรใช้ภายใต้การแนะนำของแพทย์เท่านั้น

การรักษาเหาภายใต้คำแนะนำของเภสัชกรและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพและช่วยลดปัญหาการดื้อยาได้

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2565
ที่มา : อ. พญ.นริศา บราวเนล
ฝ่ายปรสิตวิทยา