ทำความรู้จักปัญหา”ปุ่มกระดูกังอกในปาก”

ทำความรู้จักปัญหา”ปุ่มกระดูกังอกในปาก”

ปุ่มกระดูกงอกในปาก มีลักษณะอย่างไร?

ปุ่มกระดูกงอก มีรูปร่างไม่แน่นอนในแต่ละคน มีความแข็ง พื้นผิวปกคลุมด้วยเหงือกสีชมพูที่มีลักษณะเช่นเดียวกับเหงือกบริเวณอื่น ๆ ในช่องปาก โดยจะโตขึ้นอย่างช้า ๆ ตามช่วงอายุจึงมักไม่พบในเด็กและสามารถหยุดโตได้

  • สาเหตุของการเกิดนั้นยังไม่แน่ชัด อาจเกิดจากพันธุกรรม เชื้อชาติ เพศ อายุ รวมถึงเกี่ยวข้องกับแรงบดเคี้ยว
  • ภาวะปุมกระดูกงอกไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง หากไม่พบรอยโรคหรือความผิดปกติอื่น ๆ ร่วมด้วย

อาการแบบไหนที่ควรเข้ารับการรักษา

  • ปุ่มกระดูกงอกมีขนาดใหญ่ขวางการรับประทานอาหาร ส่งผลต่อการทำความสะอาดจนเกิดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปาก
  • เนื้อเยื่อที่ปกคลุมบริเวณปุ่มกระดูกงอกเกิดเป็นแผลบ่อยครั้ง หรือเป็นแผลรื้อรังกันตแพทย์ใส่ฟันพิจารณาแล้วว่าปุ่มกระดูกงอกนั้นขัดขวางต่อการใส่ฟันปลอม

ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2565
ที่มา : ทพญ.เกศนี คูณทวีทรัพย์
ฝ่ายทันตกรรม