ติดเชื้อโควิด-19 สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่?

ติดเชื้อโควิด-19 สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่?
  • หากอยู่ในระยะกักตัว ไม่แนะนำให้ไปรับวัคซีน ควรรอจนพ้นระยะก่อนแต่อย่างไรก็ตามหากได้รับวัคซีนในขณะที่ติดเชื้อแบบไม่มีอาการโดยไม่รู้ตัว ไม่มีผลอันตรายใดๆ
  • ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 จะมีภูมิต้านทานในร่างกายระยะหนึ่งก่อนจะค่อย ๆ ลดลง จึงมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ แต่อาการจะไม่รุนแรงเท่าผู้ติดเชื้อรายใหม่
  • ภายใน 3 -6 เดือนหลังหายจากโรคโควิด-19 แนะนำให้ฉีดวัคซีน 1 เข็ม เพื่อกระตุ้นระดับภูมิต้านทานให้สูงขึ้น โดยพบว่าจะมีระดับภูมิต้านทานสูงกว่าผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน

ที่มา
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ. พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564