ดูแลอย่างไรหากคุณแม่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด

ดูแลอย่างไรหากคุณแม่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
 1. คุณแม่ควรยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ
  ทุกคนเพิ่งเคยเป็นคุณแม่ครั้งแรก จึงเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับทารก
 2. ครอบครัว
  สามี พ่อแม่ ช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านอื่น ๆ สนับสนุน ให้กำลังใจ และไม่ตำหนิ
 3. มีเวลาส่วนตัว
  สนับสนุนให้คุณแม่มีเวลาส่วนตัว อย่างน้อยวันละ 1 – 2 ชม. และได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ
 4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  คุณแม่ควรหาเวลาออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมอื่นเพื่อผ่อนคลาย
 5. คอยช่วยสังเกตอาการทางอารมณ์
  หากคุณแม่มีอาการเศร้า หดหู่ ติดต่อกันยาวนานเกิน 2 สัปดาห์ ควรพบแพทย์เพื่อขอรับคำปรึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : ศ. พญ.ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์
ฝ่ายจิตเวชศาสตร์