จาก”เดลต้า”สู่ “โอมิครอน” RT-PCR และ Antigen Test Kit (ATK) ยังมีความไวต่อการตรวจเชื้อหรือไม่

จาก”เดลต้า”สู่ “โอมิครอน” RT-PCR และ Antigen Test Kit (ATK) ยังมีความไวต่อการตรวจเชื้อหรือไม่

การตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นวิธี RT-PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานแต่ใช้เวลานาน หรือการตรวจที่ได้ผลอย่างรวดเร็วคือ ATK ไม่ได้เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพต่อสายพันธุ์โอมิครอน

การตรวจด้วยวิธี RT-PCR ในประเทศไทยส่วนใหญ่ เป็นการตรวจ N หรือ RdRp ยีนที่มีความคงที่

การตรวจ ATK เป็นการตรวจโปรตีนนิวคลีโอแคปสิด (nucleocapsid) ไม่ใช่โปรตีนหนามแหลม (spike protein) โปรตีนนิวคลีโอแคปสิด มีความเสถียร

ดังนั้นแม้มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน การตรวจ RT-PCR และ ATK ที่มีในปัจจุบันก็ยังมีความไว้ในการตรวจเชื้อเช่นเดิม

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก