คำแนะนำการเตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19

คำแนะนำการเตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19
 1. ปฏิบัติตัวตามปกติในกิจวัตรประจำวัน
 2. สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติ แต่ถ้าไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ วันก่อนไปฉีดก็ไม่ควรหักโหมจนร่างกายอ่อนเพลีย
 3. ดื่มน้ำในปริมาณปกติ ไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ
 4. รับประทานอาหารตามปกติ ไม่ควรอดอาหารหรือปล่อยให้ท้องว่าง
 5. ดื่มกาแฟได้ตามปกติในผู้ที่ดื่มทุกวัน แต่ถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟเป็นประจำ ไม่ควรดื่มในวันที่ฉีดวัคซีน
 6. รับประทานยารักษาโรคประจำตัวทุกชนิดได้ตามปกติ เช่น ยารักษาโรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน ยาละลายลิ่มเลือด ยาลดไขมัน เป็นต้น
 7. ผู้ที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือด หลังฉีดวัคซีนให้กดบริเวณที่ฉีดนาน 5 นาที และไม่ควรขยี้บริเวณจุดที่ฉีดยา
 8. ผู้ที่รับประทานยากดภูมิต้านทานไม่ควรหยุดยาเอง ควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อนการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
 9. ผู้รับประทานยาคุมกำเนิด หรือยารักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน ไม่จำเป็นต้องหยุดยา ถ้ามีอาการมากปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลรักษา
 10. ทำใจให้สบาย ไม่ควรรับฟังข่าวสารที่ทำให้รู้สึกเครียด
 11. หากมีอาการไข้ ปวดเมื่อยตัว หลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลได้ แต่หากมีอาการผิดปกติรุนแรง เช่น มีไข้สูงติดต่อกันหลายวันปวดศีรษะมาก เจ็บหน้าอก จุกแน่น หายใจลำบาก ควรพบแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ